Izmaiņas OCTA regulējumā!

Izmaiņas OCTA regulējumā!

1.maijā stājās spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā. Ir paredzēts novērst konstatētās nepilnības un ieviest uzlabojumus ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu, apdrošināšanas ņēmēju un autovadītāju interesēs.

Pieņems!

  • Grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (mērķis ir pilnveidot un papildināt spēkā esošās Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likuma normas);
  • Ka OCTA līgums stāsies spēkā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas (tiks mazināts to gadījumu skaits, kad OCTA līgumi stājas spēkā pēc apdrošināšanas sabiedrības darbības apturēšanas);
  • Ka turpmāk varēs atgūt neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu (transportlīdzekļa īpašnieks, kurš savu automašīnu nodod pārdošanai, apdrošināšanas līgums automātiski zaudēs spēku un īpašnieks varēs saņemt atpakaļ neizmantoto apdrošināšanas prēmijas daļu);
  • Ka tiks novērsti gadījumi, kad transportlīdzekļa īpašnieks pēc OCTA polises iegādes to pārreģistrē un saņem taksometra numura zīmes, lai transportlīdzekli izmantotu citiem mērķiem, nekā sākotnēji norādīts, slēdzot apdrošināšanas līgumu (šādos gadījumos apdrošināšanas līgums automātiski zaudēs spēku un īpašniekam būs jāiegādājas jauna OCTA polise, tādējādi tiks nodrošināta iespēja noteikt atbilstošu apdrošināšanas prēmijas apmēru atkarībā no patiesā transportlīdzekļa izmantošanas mērķa);
  • Ka turpmāk ar zagtu transportlīdzekli nodarītos zaudējumus kompensēs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, nevis izmaksās no OCTA Garantijas fonda (par zagta transportlīdzekļa nodarītajiem zaudējumiem izmaksas no Garantijas fonda veiks tikai tādos gadījumos, ja transportlīdzeklis nebūs apdrošināts. Savukārt apdrošinātājiem būs tiesības iesniegt regresa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju, kurš vadījis noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu transportlīdzekli);
  • Ka tiks papildināta kārtība, kādā pirms termiņa var izbeigt OCTA līgumu (OCTA līgumu pirms termiņa varēs izbeigt arī tad, ja apdrošinātājam būs anulēta licence, uzsākta tā pašlikvidācija vai transportlīdzeklim mainīts identifikācijas numurs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Būtiskākie grozījumi OCTA likumā:
Palielinās OCTA atlīdzību limiti; Cietušajiem kompensēs mācību maksu; Precizēs personas, kurām jāiegādājas OCTA; Izmaiņas taksometriem; Paplašināsies ārstniecības izdevumu segums; Par OCTA atbildēs tirgotājs; Limitēs Latvijā ievesto auto apdrošināšanas līguma termiņus; Piemēros situācijas, kad varēs piemērot regresu.

 

Par drošu pārvietošanos,

Jūsu padomdevējs,
Autoplacis.lv

Atstājiet savu komentāru