VIETNES AUTOPLATFORM.LV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Veicot darbības tīmekļa vietnē AUTOPLATFORM.LV (turpmāk tekstā – Vietne), vietnes lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs) pilnībā piekrīt šiem noteikumiem, kā arī tam, ka Lietotāja iesniegtie personiskie dati un kontaktinformācija tiks apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar pastāvošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Vietnes pārzinis ir SIA "AUTOPLATFORM", Reģ. Nr. 44103143344 (turpmāk tekstā – Pārzinis). Pārziņa adrese – Andreja Upīša iela 7, Valmiera, Latvija, LV-4201, e-pasts – info@autoplatform.lv, tālrunis - +371 28440055.

Neatkarīgi no tā, vai lietotājs ir reģistrējies Vietnē, vai izmanto tajā pieejamos maksas pakalpojumus, uz lietotāju darbojas visi tālāk minētie lietošanas noteikumi un no tiem izrietošās sekas.

 

Vispārīgie noteikumi

1. Vietne paredzēta gan privātpersonām, gan juridiskām personām, kas darbojas auto nozares un tirdzniecības segmentā - auto īpašniekiem, autoplačiem, auto dīleriem, riepu servisiem, auto servisiem, auto mazgātuvēm, auto evakuatoriem, auto nomām, auto kapsētām.

2. Pievienot saturu vietnē var tikai reģistrētie lietotāji.

3. Privātpersonām ir iespējams bez maksas ievietot līdz 2 sludinājumiem katrā no tālāk uzskaitītām kategorijām: auto sludinājumi, riepu un disku sludinājumi. Juridiskām personām sludinājumu vai informācijas pievienošana Vietnē ir tikai par maksu, ja noteiktajā laika posmā, vai individuāli atrunātos gadījumos nav noteikts citādi.

4. Sludinājumus pēc to iesniegšanas ir iespējams mainīt, koriģēt vai dzēst;

 

Reģistrācija vietnē

1. Reģistrējoties juridiskai personai jānorāda visa Vietnē obligāti prasītā informācija, tostarp PVN reģistrācijas numurs, ja juridiskā persona ir PVN nodokļa maksātājs. Papildus, uzņēmumam par sevi ir pienākums norādīt pēc iespējas vairāk Vietnē papildus prasīto informāciju tiktāl, cik tas ir nepieciešams kvalitatīvas reklāmas nodrošināšanai.

2. Vietnē reģistrētie lietotāji uzņemas pilnu atbildību par saturu, ko tie ievieto Vietnē. Lietotājam reģistrējoties obligāti ir jānorāda tikai patiesi dati, nemaldinot Pārzini vai Vietnes apmeklētājus par Lietotāja tiesisko statusu, piedāvātajiem objektiem vai pakalpojumiem, to kvalitāti u.tml.

3. Veicot reģistrāciju Vietnē ar e-pasta starpniecību, uz norādīto e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīta apstiprinājuma saite, kuru atverot tiek aktivizēts Lietotāja konts. Ja apstiprinājuma saite netiek atvērta un Lietotāja konts nav aktivizēts, tālākas darbības ar Lietotāja kontu nav iespējamas.

4. Reģistrējoties Vietnē Lietotājam ir jānorāda parole ar kuru turpmāk pieslēgties savam Lietotāja kontam. Parole jāveido ar pienācīgu rūpību, ar nosacījumu, ka to nevar viegli atminēt, tā sastāv vismaz no 8 simboliem (tai skaitā, lielajiem un mazajiem burtiem, cipariem, kā arī speciālajiem simboliem) un tā neietver personas datus. Lietotāja pienākums ir rūpēties par sava Lietotāja konta drošību, nevilcinoties ar paroles maiņu brīdī, kad rodas nepieciešamība.

 

 

Sludinājumu ievietošana

1. Ja auto tirgotājs - juridiska persona caur savu profilu vēlas pārdot privātpersonai piederošu transporta līdzekli, jābūt saņemtai atļaujai no transportlīdzekļa īpašnieka to darīt. Lietotājs apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka atļauju gan pārdot transportlīdzekli, gan ievietot Vietnē publikāciju ar fotogrāfijām (kurās var būt redzams arī transportlīdzekļa numurs un citi dati, pēc kuriem iespējams identificēt transportlīdzekļa īpašnieku).

2. Auto tirgotājs - privātpersona var Vietnē izvietot sludinājumus tikai par savā īpašumā esošiem transporta līdzekļiem.

3. Juridiskām personām Vietnē ir aizliegts zem viena Lietotāja konta izvietot sludinājumus par transporta līdzekļiem, kuru īpašnieki ir citas juridiskās personas.

4. Sludinājuma teksts (izņemot šim nolūkam atbilstošos laukus) vai tam pievienotais multimediju saturs (foto, video, audio) nevar saturēt tālruņa numuru, e-pasta adresi, saiti uz tīmekļa vietni vai citu kontaktinformāciju;

5. Sludinājumā norādītajai cenai ir jāatbilst patiesībai. Cenai jābūt galīgai bez jebkādiem papildu nosacījumiem.

6. Sludinājuma tekstā nevar izmantot speciālos simbolus, papildus atstarpes, punktus, vienādu burtu kopas, kā arī informāciju, kas nav saistīta ar objekta aprakstu.

7. Sludinājuma saturā ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. Pievienojot sludinājumu, pareizi jāizpilda obligāti aizpildāmie lauki.

8. Sludinājums nevar saturēt nepatiesu vai maldinošu informāciju. Tā aprakstam ir jābūt precīzam un detalizētam par pārdodamo objektu vai pakalpojumu. Obligāti jāpiemin visi svarīgākie fakti par pārdodamo vienību (kvalitāte, tehniskais stāvoklis, bojājumi, u.tml), kas var ietekmēt pircēja izvēli pirms tās iegādes. Sludinājumam pievienotajām fotogrāfijām ir skaidri jāattēlo šīs īpašības.

 

Fotoattēlu un video pievienošanas nosacījumi

Ievietojot saturu Vietnē Lietotājam, kurš ir juridiska persona, uz fotoattēliem un video ir ļauts uzlikt tikai sava uzņēmuma logo vai preču zīmi;

Uz fotoattēliem aizliegts izvietot tālruņa numurus, tīmekļa vietnes adreses, saukļus un citas lietas, kas maina fotoattēla dabīgo izskatu;

Fotoattēlus aizliegts pievienot ar pārāk spilgtu fonu, nedabiskām krāsām vai citiem elementiem, kas tīši izmainīti, lai pastiprināti pievērstu Vietnes apmeklētāju uzmanību;

Sludinājumos aizliegts pievienot:

-) zemas kvalitātes fotoattēlus, kuros objekta stāvoklis un tā būtiskākās īpašības nav skaidri saredzamas vai var maldināt Vietnes apmeklētājus (piemēram, automašīna, kas fotografēta tumsā - nav skaidri saredzama automašīnas krāsa un tās vizuāli tehniskais stāvoklis);

-) tādus fotoattēlus, kuros sludinājuma objekts ir redzams starp citiem objektiem un nav dominējošs attēlā. Fotoattēlos vajadzētu būt redzamam tikai objektam, kas tiek aprakstīts sludinājuma tekstā;

-) tādus fotoattēlus, kas ir kopēti no interneta vides vai katalogiem, it sevišķi gadījumos, kad pārdodamais objekts ir ar lietojuma pazīmēm vai defektiem - objekta vizuālajam un tehniskajam stāvoklim ir precīzi jāatbilst fotoattēlos redzamajam;

-) fotokolāžas, kad vairākas fotogrāfijas ir apvienotas vienā.

 

Aizliegtais Saturs

1. Pārzinis ir tiesīgs no vietnes neatgriezeniski dzēst ievietoto saturu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: lietotāja profilā publicēto informāciju, preču un pakalpojumu sludinājumiem, atsauksmēm vai komentāriem) bez brīdinājuma, ja konstatēs, ka:

1.1. tas pārkāpj autortiesības vai preču zīmju izmantošanas tiesības;

1.2. tas satur maldinošu vai ar krāpnieciskām darbībām saistītu informāciju;

Piemēram: Auto sludinājumiem samazināti odometra rādījumi, norādīts nepatiess automašīnas izlaiduma gads utml.

1.3. tas sastādīts valodās, kas Vietnē netiek izmantotas (Vietnē izmantotās valodas: latviešu, krievu, angļu); Saturā ievietotā tekstuālā informācija rakstīta translitā vai satur daudz pareizrakstības kļūdas;

1.4. saturā tiek piedāvāts iegādāties objektus uz pilnīgu vai daļēju priekšapmaksu (t. sk. iemaksājot drošības naudu);

1.5. saturā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumus uz pilnīgu vai daļēju priekšapmaksu, bez iepriekš noslēgta līguma;

1.6. saturā piedāvātajam objektam vai pakalpojumam nav nekādas vērtības; tajā ir absurda vai Vietnes nozarei un mērķiem neatbilstoša informācija;

1.7. tas tiek izmantots, lai ļaunprātīgi, masveidā, vai tīšuprāt ievāktu informāciju par Vietnes apmeklētājiem / lietotājiem, kas nav saistīts ar labticīgu Vietnes un tās sniegto iespēju izmantošanu;

Piemēram: E-pasta adrešu un tālruņa numuru ievākšana, lai izplatītu nesankcionētu reklāmu, vai piedāvātu ar auto nozari nesaistītus pakalpojumus.

1.8. tas satur piedāvājumus, kas neattiecas uz auto nozari, vai sludinājumu gadījumā - uz attiecīgo sludinājuma kategoriju; satur piedāvājumus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.9 tas satur nepareizu vai novecojušu pārdevēja / pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju;

1.10. publikācijas tekstā vai tai pievienotajā multimediju saturā (attēlos, video, audio) tiek reklamētas citas tīmekļa saites / vietnes:

-) kas tiešā veidā konkurē ar vietni AUTOPLATFORM.LV (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: sludinājumu izvietošanas servisiem, uzņēmumu katalogiem, auto nozares ziņu vietnēm);

-) kuru mērķauditorija nesakrīt ar vietnes AUTOPLATFORM.LV, vai tās attiecīgo sadaļu un kategoriju mērķauditoriju.

-) kurām nav saistības ar publikācijas saturu (tajā skaitā novecojušas saites);

-) kas satur lielākoties tikai reklāmas vai saites uz citām tīmekļa vietnēm;

-) kas nekorekti apkalpo apmeklētājus - piemēram, piekopj agresīvu / nekontrolētu / neadekvātu reklāmas rādīšanas politiku (neprasīti - uznirstošie, pārlūkprogrammu bloķējošie logi, azartspēļu un intīmā satura reklāmas, u.tml) vai veic ļaunprātīgas darbības, kas vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām (tajā skaitā uzlauztās tīmekļa vietnes);

1.11. tas jebkādā formā aicina uz ziedojumu vākšanu, noguldījumiem vai iemaksām;

1.12. tas satur darba piedāvājumus;

1.13. publikācijas tekstā vai tai pievienotajā multimediju saturā (attēlos, video, audio) parādās: necenzēti vārdi; politiska vai reliģiska rakstura sludināšana, fakti, viedokļi vai apgalvojumi; naida kurināšana; rasisms; aizskaroša, aizvainojoša informācija; intīma rakstura informācija; informācija, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

1.14. tas var būt orientēts uz nesankcionētas korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu; saistīts ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu;

 

Kārtības noteikumi, lietotāja konta bloķēšana vai dzēšana

1. Lietotājiem reģistrējoties Vietnē, vai publicējot tajā saturu, ir pienākums norādīt patiesus datus par sevi, savu uzņēmumu vai precēm / pakalpojumiem, ko tie piedāvā.

2. Gadījumos, kad Lietotājs ievieto Vietnē apzināti nepatiesu informāciju, vai veido viltus Lietotāju kontus (tostarp veido Lietotāju kontus, ar mērķi manipulēt ar Vietnē uzstādītajiem ierobežojumiem), Pārzinis un Vietnes administrācija ir tiesīga šādus Lietotāju kontus un ar tiem saistīto saturu dzēst bez brīdinājuma.

3. Visu vietnē ievietoto saturu, kas pārkāpj "Aizliegtais saturs" nodaļā minētos noteikumus, Pārzinis ir tiesīgs dzēst, nepieciešamības gadījumā bloķējot vai dzēšot arī attiecīgā Lietotāja kontu.

4. Ja Lietotājs pārkāpj kādu no minētajiem noteikumiem, kas atrunāti citās noteikumu nodaļās, Pārzinis un Vietnes administrācija ir tiesīga veikt saziņu ar Lietotāju, lai uzaicinātu to labot attiecīgos pārkāpumus. Lietotājam ir pienākums pēc šāda, rakstiski vai mutiski izteikta uzaicinājuma reaģēt 2 darba dienu laikā un veikt nepieciešamos labojumus, pretējā gadījumā Vietnes administrācija ir tiesīga dzēst attiecīgo saturu, vai ierobežot lietotāja kontu.

5. Lietotāja konta bloķēšanas gadījumā, to Lietotājam atjaunot būs iespējams tikai pēc motivēta iesnieguma uzrakstīšanas Pārzinim, kurā tas turpmāk apņemsies stingri ievērot Vietnes lietošanas noteikumus. Nopietnāku pārkāpumu gadījumā, vai pēc Lietotāja pieprasījuma dzēstu Lietotāja kontu atjaunošana nav iespējama.

 

 

Maksas pakalpojumu izmantošanas noteikumi

1. Vietnē reģistrētam Lietotājam - juridiskai personai ir iespējams publicēt informāciju Vietnē tikai tad, ja Lietotāja kontam ir pieslēgts maksas abonements, izņemot gadījumus, kad ir noslēgta atsevišķa vienošanās ar Lietotāju.

2. Visi maksas pakalpojumi Vietnē ir saņemami tikai priekšapmaksas veidā un tiek pieslēgti brīdī, kad Pārzinis ir saņēmis apstiprinājumu par veikto maksājumu; Maksas pakalpojumu atcelšana to specifikas dēļ nav iespējama, izņemot šo noteikumu 9. punktā minētos gadījumus, vai gadījumus kad LR likumos ir noteikts citādi (piemēram, Atteikuma tiesības, kas noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā).

3. Par pasūtījumu ir iespējams norēķināties Vietnē norādītajos veidos. Pasūtījuma cenai var nākt klāt komisijas maksa atbilstoši Lietotāja un bankas, vai arī kredītkartes izsniedzēja starpā noslēgtajam līgumam.

4. Uzsākot maksas pakalpojuma sniegšanu, Lietotājam tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments - rēķins (neattiecas uz priekšapmaksas - avansa rēķiniem).

5. Izmantojot maksas pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka Jūsu norādītā informācija par uzņēmumu, reklāmas ietvaros, var tikt publiskota Autoplatform.lv un Pārziņa partneru vietnēs, reklāmas sistēmās un materiālos;

6. Ilglaicīgas vietnes nedarbošanās gadījumā (ja vietne nedarbojas ilgāk par 3 kalendārajām dienām mēnesī), Pārzinim ir pienākums pagarināt lietotājam pieslēgtos - terminētos maksas pakalpojumus (abonementus). Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, ja Vietne nav pieejama to tīmekļa daļu dēļ, kuru pārvalda interneta pakalpojumu sniedzēji, kam nav tiešas līgumsaistības ar Pārzini;

7. Lietotājam, pirms maksājuma veikšanas ir pienākums pārliecināties par maksājamās summas un citu maksājuma detaļu atbilstību;

8. Lietotājam, izmantojot Vietnē pieejamos maksas pakalpojumus ir pienākums informēt Pārzini, gadījumā, ja tas konstatē traucējumus maksas pakalpojumu darbībā;

9. Ja Lietotājs - juridiska persona, izmanto maksas abonementu, tam jebkurā laikā ir iespēja pieprasīt Pārzinim mainīt pieslēgto tarifu plānu uz citu. Atkarībā no jau pieslēgtā tarifu plāna un jaunā tarifu plāna veida, Pārzinis veic maksājumās summas un tarifu plāna izmantošanas termiņa pārrēķinu, paturot tiesības ieturēt komisijas maksu par pārrēķina veikšanu. Apstiprinot tarifu plāna maiņu, Lietotājs pilnībā piekrīt Pārziņa veiktajam maksājuma summas un tarifu plāna izmantošanas termiņa pārrēķinam, zaudējot tiesības to apstrīdēt;

10. Izmantojot maksas pakalpojumus, Lietotājam - juridiskai personai, ir pienākums rūpēties par savu Lietotāja profilu, un uzturēt tajā aktualizētu informāciju par savu uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem.

11. Lietotājam, iegādājoties kādu no maksas pakalpojumiem, nav iespējama naudas atgriešana, izņemot gadījumus, kad LR likumos ir noteikts citādi (piemēram, Atteikuma tiesības, kas noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā);

12. Lietotājam, izmantojot Vietnē pieejamos maksas pakalpojumus ir pienākums sekot līdz un ievērot Vietnes lietošanas noteikumiem. Pēc sava rakstura rupja Vietnes lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai arī gadījumos, kad Vietnes lietošanas noteikumi tiek pārkāpti atkārtoti / vairākkārtīgi Pārzinis ir tiesīgs bloķēt vai dzēst Lietotāja kontu.

13. Lietotāja konta bloķēšanas vai dzēšanas gadījumā (neatkarīgi vai to ir pieprasījis pats Lietotājs, vai veicis Pārzinis dēļ iepriekšējā punktā minētajiem noteikumu pārkāpumiem) Lietotāja kontam pieslēgtie maksas pakalpojumi, tostarp līdzekļi par maksas abonementa neizmantoto periodu, netiek kompensēti.

 

 

Atteikuma tiesības

1. Lietotājam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pakalpojuma līguma (atteikuma tiesības). Lietotājs nevar izmantot šīs tiesības, ja tas nav patērētājs.

2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē mūs SIA “AUTOPLATFORM” (Reģ. nr. 44103143344), juridiskā adrese Andreja Upīša iela 7, Valmiera, Latvija, LV-4201, tālruņa numurs: +371 28440055, e-pasta adrese: info@autoplatform.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.

3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

4. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts priekš atkāpšanās no pakalpojuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pakalpojuma līgums – no dienas, kad Lietotājam vai viņa norādītajai personai tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana; b. ja Lietotājs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu pakalpojumu un pakalpojumi tiek sniegti atsevišķi – no dienas, kad Lietotājam vai viņa norādītajai personai tiek uzsākta pēdējā pakalpojuma sniegšana;

 

 

Sūdzību iesniegšana un to izskatīšanas kārtība

1. Sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai sniegto pakalpojumu kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@autoplatform.lv

2. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi;

3. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās, alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

4. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 

Pušu atbildība

1. Gadījumos, kad Lietotāja publicētā informācija Vietnē pārkāpj Vietnes noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesību, preču zīmju izmantošanas tiesību pārkāpumus, kā arī, ja nodarīti zaudējumi vai neērtības trešajām personām, Lietotājs (satura autors) uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietoto saturu, kā Vietnes, tā arī trešo personu priekšā;

2. Pārzinis, Vietne un tās administratori nenes atbildību par:

-) publikāciju saturu, kā arī par sludinājumos piedāvātajiem objektiem, pakalpojumiem un to kvalitāti, jo saskaņā ar LR Reklāmas likuma 10. pantu, atbildīgs par reklāmas saturu ir tās devējs, nevis izplatītājs.

-) par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar Vietnes darbību vai nepieejamību, izņemot "Maksas pakalpojumu izmantošanas noteikumi" 6. punktu

 

Nosacījumu un noteikumu izmaiņas

1. Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.